sv.onlinewebcreations.com

Lokala företagsägare kanske vill hålla ett öga på ett e-postmeddelande från Google om deras My Business-konton.

En företrädare för företagen har nyligen bekräftat att i vissa fall kan inaktiva Google My Business-konton bli oförändrade.

Meddelandet kom från Jade Wang, en Google-anställd, på forumet för Google Business Help.

"I vissa fall kan vi kontakta Google My Business-användare via e-post för att bekräfta att de fortfarande aktivt hanterar en företagsida. Om en användare inte svarar på våra försök att kontakta honom eller henne och inte har loggat in på Google My Business under en längre tid, kan vi eventuellt verifiera sidor i kontot. Vi gör detta för att fortsätta att ge användarna den bästa upplevelsen när de letar efter lokala företag som din. "

Wang fortsätter att säga att företagare som känner sina konton inte har verifierats felaktigt kan få hjälp att återställa sina konton genom att kontakta supporten.

Google My Business är en tjänst som kan hjälpa företagare att marknadsföra sin verksamhet online.

Användare kan kontrollera och uppdatera vilken information om deras verksamhet som kommer att visas i Google Sök, Kartor och Google+. Användare kan redigera information som öppettider, plats och telefonnummer.

Företagare som använder Google My Business kanske vill ha ett öga på ett e-postmeddelande från Google om deras konto, speciellt om de inte kan komma ihåg den sista gången de loggade in.

För att förhindra ett obekräftat konto kan användare även vilja logga in på sina konton regelbundet för att bekräfta och uppdatera sin information.


Top