sv.onlinewebcreations.com

Statistik Kanada har utfärdat en ny rapport som tyder på att småföretag har hamnat i större företag gentemot e-post och tillgång till Internet.

Det finns emellertid fortfarande ett brett mellanrum när det gäller att ha webbplatser. År 2002 hade endast 27% av de små företagen webbplatser, jämfört med 77% av de stora företagen.

En av orsakerna till ett så stort gap är enligt studien att större företag har fler resurser och medel för att ägna sig åt webbplatser, intranät, extranät och e-handel.

Studien är tillgänglig online här. Den har massor av bra data och är värt för alla som är intresserade av IT-adoption på Kanadas små och medelstora marknad.

En annan intressepunkt är hur Statistik Kanada har definierat små, medelstora och stora företag. Små är upp till 19 anställda, medellång är upp till 99 anställda (499 för tillverkning), och stor har 100 + anställda (500 + för tillverkning). Detta är betydligt mindre än de flesta amerikanska storlekskategorier.


Top