sv.onlinewebcreations.com

Mikroföretag - företag med färre än tio anställda - står för en bråkdel av exporten i de flesta länder i OECD-länderna, enligt uppgifter som nyligen offentliggjorts av organisationen. Som bilden nedan visar, var andelen av export tillhör mikroföretag överstigande 21 procent av landets totala i inget av OECD-länderna (där uppgifter samlades in).

Men OECD fann stor variation i länder som exporterade av mikroföretag, med andel av den totala som svarade för företag med noll till nio anställda, från 3, 6 procent i Tjeckien till 21 procent i Slovenien.

OECD gick inte in i detalj om varför dessa skillnader existerar. Men de kan spegla variation i branschsammansättning över länder, nationernas fysiska storlek och bland annat styrkan inom mikrosektorn.

Jämfört med sina utländska motsvarigheter är amerikanska mikroföretag moderata exportörer. Förenta staterna var åttonde av nitton länder bland de länder där uppgifter samlades in.

Den prestationen var mycket värre än vad våra grannar i norr gjorde. I Kanada kom 18, 5 procent av exporten från mikroföretag, jämfört med 10, 3 procent i USA. Huruvida denna skillnad förklaras av storleken på de två nationerna, deras industriella sammansättning eller styrkan i mikroföretagssektorn, kan kanadensiska mikroföretag vara mycket bättre exportörer än sina amerikanska motsvarigheter.

Skapat av data från Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete


Top