sv.onlinewebcreations.com

Världens dominans av småföretag fortsätter

...

.

Kanada uppdaterade nyligen sin webbplats för företagsstatistik. Inga överraskningar, heller. Precis som i de flesta delar av världen utgör småföretag de flesta företag i Kanada.

Av 2, 3 miljoner företag i Kanada är över hälften mycket små - de har inga anställda. Av dem med anställda har 97, 7% färre än 100 anställda.

Här är ett intressant diagram som visar uppdelningen av kanadensiska företag efter storlek ("obestämd" betyder att verksamheten inte har några anställda):

Notera hur många företag producerar tjänster i stället för varor - 75%. Om du fångade mitt februari-stycke som diskuterar tjänsteproducerande kontra varor som producerar varor i USA (Välkommen till "Service Nation") kommer du inte att bli förvånad över Kanadas erfarenhet heller.

Migrering mot tjänsteproducerande ekonomier är en genomgripande trend i de mest utvecklade delarna av världen. Utvecklingsländerna producerar varor. Utvecklade länder producerar tjänster.


Top